малко дете - изберете пъзел за решаване

Toddler Academic Tourist Club - клуб, действащ във варшавската академична общност, популяризиращ разнообразен в своята форма туризъм. Организира свои собствени събития и участва в редица циклични туристически и свързани събития. Има правосубектност и собствен устав. Клубът е основан през 1964 г. в тогавашния Факултет по комуникации на Варшавския технологичен университет. По време на многогодишната си дейност AKT Maluch също беше кръг № 13 на Междукултурния отдел на PTTK във Варшава. В момента тя е независима организация (от 1990 г. има юридически статут на сдружение). Клубът е най-тясно свързан с Варшавския технологичен университет и работи във Факултета по електроника и информационни технологии на Варшавския технологичен университет. В края на 70-те години Клубът е организатор на редица студентски лагери и чуждестранни експедиции (включително Гърция, Египет, Малайзия) - тогава той провежда най-голям брой такива експедиции от всички клубове в Полша.