лукс - изберете пъзел за решаване

Лукс (на латински: luxus "излишък, излишък, блясък") - термин, описващ категорията материални блага или услуги, отличаваща се с висока цена, високо качество и трудна достъпност за получателя. Луксозните продукти са адресирани до тесни социални групи, те принадлежат на изключителни продукти и услуги. Думата лукс идва от латински (luxus) и означава „излишък, излишък, блясък“. Корените на самия термин имат индоевропейски произход и дефинират „изкривяване“. Първоначално терминът се отнася до явления, които нарушават реда, са отклонение от нормата. Трудно е да се търсят някакви положителни конотации в него. В древни времена думата лукс описва дейности, свързани с женската "тоалетна". Френският писател - Жан де Ла Фонтен - описа луксозно онова, което е неразривно свързано не само с чистотата, но и с деликатността. С течение на времето и социално-икономическите промени етимологията на думата се промени.