лодка - изберете пъзел за решаване

Лодка - река в Лодз до 19 век, наречена Старовейска или Острога. На неговите брегове през 13 век е създадено селище, което дава началото на Лодз. Реката има обща дължина 20 км, от които 15,6 км е в административните граници на града. Източниците на реката са разположени на пътния водопад под ул. Бжезинска, на кръстовището с ул. Giewont. Устието се намира в Konstantynów Łódzki, където реката се влива в Neru. Руслото на Лодка е много разнообразно. Първоначално в източната част на града Лодката протича като все по-развиваща се бразда, която само периодично тече вода. Приемайки също периодични притоци, той се трансформира в окоп.