литургична година - изберете пъзел за решаване

Литургична година - циклично разделение на годината, възприето в дадена религия, с разграничаване на официални празници, ритуали и други, свързани с литургията и богословието на дадена религия. В католическата църква богослужебната година е поредица от спомени от историята на спасението, базирани на събитията от живота и смъртта на Исус Христос, съдържащи се в една календарна година. Литургичната година започва в първата неделя на Адвента, която пада между 27 ноември и 3 декември. Освен това спомените на светци и събития от живота на Църквата са вписани в цикъла от спомени за живота и смъртта на Исус. Първият ден от всяка седмица се нарича Ден на Господа. На този ден Църквата празнува Пасхалната тайна в съответствие с апостолската традиция, получена от самия ден на Възкресението Христово. Ето защо неделя е оригиналният празничен ден. Поради своето специално значение, неделя отстъпва място само на тържествата и празниците на Господа. Неделите на Адвент, Пост и Великденският сезон имат предимство пред всички празници и празници. Церемониите, които се провеждат в тези недели, се пренасят в понеделник, освен ако сближаването се извършва в Цветница или Възкресение.