линии - изберете пъзел за решаване

Отпечатъци, дерматоглифи - характерно подреждане на бразди по кожата на приматите, по-специално на върховете на ръцете, но и на вътрешната повърхност на ръцете, пръстите на краката и устните, а при някои видове - от долната страна на опашката. Освен примати, в коалите е установено наличието на пръстови отпечатъци. Дактилоскопията се използва за изследване на пръстовите отпечатъци на пръстите. Освен това се изследват пръстовите отпечатъци на ръцете (хейроскопия), стъпалата (подоскопия) и червени устни (хейлоскопия). Системата от пръстови отпечатъци при хора се формира по време на живота на плода (между 100 и 120 дни) в случайния процес на свиване, първоначално напълно гладка и изпъкнала кожа на върховете на пръстите. Дори еднакви близнаци ги имат различни. Има обаче някаква връзка между пръстовите отпечатъци на родителите и техните деца. Височината на летвите на върховете на пръстите спрямо браздите е от 0,1 до 0,4 мм. Ширината обаче обикновено варира между 0,2 до 0,7 мм. От външната страна на летвите има канали за пот.