куп - изберете пъзел за решаване

Купестите облаци (Cumulus) са облаци, които на пръв поглед имат плоска основа и често са описвани като „пухкави“, „памучни“ или „меки“ наглед. Тяхното име произлиза от латинската дума cumulo със значение купчина или маса. Купестите облаци са височинно ниски облаци, с височина обикновено под 2000 m, освен ако не са от вертикалния вид Cumulus congestus. Купестите облаци се появяват по няколко начина: единични, на вълнообразни линии или събрани на куп. Купестите облаци често се оказват предвестници за други типове облаци, като например купесто-дъждовните облаци, повлияни от влага, температурен градиент и променливи ветрове. Обикновено самите купести облаци не пораждат валежи (или ако пораждат, те са много ситни), но могат да прераснат в дъждовни облаци. Купестите облаци се образуват от водна пара, преохладени водни капчици или ледени кристалчета, в зависимост от околната температура. Могат да имат най-различни форми и по принцип охлаждат земята, като отразяват слънчевите лъчи. Купестите облаци се образуват вследствие на атмосферна конвекция, когато затоплен от повърхността въздух започне да се издига. Докато въздухът се издига, температурата му се понижава (поради т.нар.