кукло - изберете пъзел за решаване

Коник или Полски коник е дребна примитивна порода полудиви коне, произхождащи от Полша, които фенотипно наподобяват на изчезналия подвид на коня тарпан.Заедно с коня на Хек, коня на Хегард и сорарийския кон тя е сред породите, при които освен че носят гените на тарпана, чрез продължителна селекция е постигната прилика максимално близка до описанието на тарпана. Получената порода се характеризира с устойчивост към резките климатични промени, плодовитост, силна имунна система. Представителите са пригодени да намират храна в природата, успяват да оцеляват без човешка помощ и да се предпазват от хищници. През 1780 г. последните тарпани обитаващи полските земи били уловени и изпратени за отглеждане във ферма на фамилията Замойски, намираща се близо до Билгорай. През 1806 г. тези диви коне са предоставени от богатата фамилия за отглеждане от бедните местни селяни. Тарпаните били кръстосвани с представители на други местни породи коне. През 1914 г. Ян Грабовски и Станислав Шчуч описват малки примитивни коне, които се отглеждат в стопанствата в района.