коса - изберете пъзел за решаване

Сензорна коса, синусова коса (латински pili tactiles), в противен случай мустаци или мустаци (vibrissae, voc. Vibrissa); често наричан мустаци - намира се при някои бозайници гъста, права и твърда коса с космен фоликул, разположен близо до венозния синус. Благодарение на многобройните нервни окончания на възглавницата на синусите, сензорните сигнали могат да се предават много точно на тялото. Сензорната коса най-често се поставя на бузите, над очите, на горната и долната устна, по-рядко на дорзалните страни на предните крака. Вибрисите играят ролята на орган на допир и наред с други помагат да се ориентират в пълна тъмнина. Проучванията на мишеподобни (плацентарни) и опосуми (marsupial) показват, че и в двете групи мустаците се използват за активно изследване на космоса, а движението им е свързано с промени в посоката на движението на животното и се засилва при контакт с срещания обект, за да се събира за него допълнителна информация. Сензорната коса вероятно вече е еволюирала при мезозойските арбореални бозайници, което им дава еволюционно предимство пред влечугите.