конкуренция - изберете пъзел за решаване

Професия - съвкупност от задачи (набор от дейности), разграничени в резултат на социално разделение на труда, които са ползи за други хора, изпълнявани постоянно или с незначителни промени от отделни лица и изискващи подходяща квалификация (знания и умения), придобити в резултат на образование или практика. Практикуването на професия е източник на доходи. Специален вид професия е професията. Професията е и една от основите за многообразието на социалната структура в съвременните общества и оформя социалното положение на индивида и неговия престиж. В Полша класификациите за работа са разработени като част от социалната класификация на професиите през 70-те години на миналия век и 20 години по-късно като част от Полската социологическа класификация на професиите. Съществува различна класификация на професиите в Международната класификация на професиите и Класификацията на професиите и специалностите, разработени на нейната основа. Професията може да бъде разделена на специалности.