колело - изберете пъзел за решаване

Кръг - съвкупност от всички точки на равнината, чието разстояние от фиксирана точка на тази равнина, наречена център на окръжността, е по-малко или равно на дължината на радиуса на окръжността. Еквивалентно определение: част от равнината, ограничена от окръжност; този кръг се съдържа в кръг и също е негов ръб. Кръгът в декартовата координатна система се описва с формулата:                        (         х         -                    х                        0                                        )                        2                             +         (         ите         -                    ите                        0                                        )                        2                             ⩽                    R                        2                             ,                 {\ displaystyle (x-x_ {0}) ^ {2} + (y-y_ {0}) ^ {2} \ leqslant r ^ {2},}   когато:                        R         >         0                 {\ displaystyle r> 0}    - радиус на колелото,                        (                    х                        0                             ,                              ите                        0                             )                 {\ displaystyle (x_ {0}, \ y_ {0})}    - координатите на центъра на окръжността, докато в полярната координатна система за центъра в полюса на координатната система:                        R         (         φ         )         ⩽         R                 {\ displaystyle r (\ varphi) \ leqslant r}    за                        φ         ∈         [         0         ,         2         π         )         ,                 {\ displaystyle \ varphi \ в [0,2 \ pi).}   Кръгът е двуизмерен случай на хиперкула. Отворен кръг е кръг без граница, т.е. кръг, който го ограничава. Тази концепция често се появява в математическия анализ в теорията на сложните променливи функции. След това "обикновеният" кръг се нарича затворен кръг за разграничение. Акордът е сегмент с краища в края на кръг. Радиусът на колелото е: секция с единия край в края на кръга, а другия в центъра на кръга, дължината на този сегмент. Диаметърът на кръга е: акорд, минаващ през центъра на кръга, дължината на този акорд, т.е. радиусът на окръжността се удвоява. В следните формули:                        π         =         3141         59265         ...                 {\ displaystyle \ pi = 3 {,} 14159265 \ точки}    е една от математическите константи, описана по-подробно в статията Pi,                        R                 {\ displaystyle r}    е радиусът на колелото. Площта на повърхността на кръга:                        S         =         π                    R                        2                             ≈         3                    ,                  14                              R                        2                             ,