инфраструктура - изберете пъзел за решаване

Ѝнфраструктура (на латински: Infra + structura) се нарича съвкупност, комплекс от съоръжения, система от отрасли и материални средства, които обслужват производството и осигуряват условия за функциониране и възпроизводство на обществото, оперативно оборудване на територия, включително и на театъра на военните действия. Транспортна инфраструктура: пътища, железопътни линии, транспортни съоръжения, мостове, тунели, канали, пристанища, летища, складове, и др. Производствена инфраструктура: заводи, предприятия, водохранилища и др. Социална инфраструктура: образование, наука, здравеопазване и др.