измислица - изберете пъзел за решаване

Художествената литература е изкуство, което си служи със словото. Основните ѝ форми са поезия и проза, които се подразделят на литературни родове – лирика, епос, драма.Преди появата на писмеността хората си разказвали различни истории. Така се родило устното народно творчество, или фолклорът. Днес по-голямата част от литературата е писано слово – книги. Античната литература се родила от фолклора и митологията. Древните гърци възпявали своите богове и герои в поеми или в драматургични творби. Поемата „Илиада“ отразява древногръцките предания за Троянската война. В Китай и Индия поетите разказвали истории за началото на света, за загадките на живота и смъртта. Творчеството на древните автори се предавало устно. Някои от творбите им били записани векове след създаването им.