иглолистно дърво - изберете пъзел за решаване

Иглолистни, игловидни (Pinopsida Burnett, по-рано Coniferopsida) - клас дървета или храсти, принадлежащи към вида (gymnosperms). Около 600 вида растения принадлежат към него. вид Пъновите дървета са в по-голямата си част дървета, достигащи най-високите растителни височини в света (червеното дърво достига 100 м.). Храстите са малко. багажник Ядрото е слабо развито, почти цялата маса на багажника е формирана от вторична дървесина. листа Малки, перисти или люспести, те рядко падат всяка година (лиственица). Много рядко листата са едри и плоски. Те имат характерна трансфузионна тъкан, която обгражда проводимите лъчи. цветя Dioecious, които се събират в мъжки и женски шишарки.