зъболекар - изберете пъзел за решаване

Лекар по дентална медицина е дееспособно лице, което притежава образователно-квалификационната магистърска степен „Магистър по дентална медицина (стоматология)“ и има право да извършва дентално-медицински (медико-стоматологични) дейности. Лекарите по дентална медицина провеждат изследвания, усъвършенстват или разработват теории и оперативни методи, поставят диагнози, консултират, прилагат и проследяват дентално лечение, осъществяват първична и специализирана дентална помощ. В ежедневния език често се използва думата зъболекар, тъй като той е специалист точно по състоянието и лечението на зъбите. Студентите по специалност „Дентална медицина“ изучават биологични и клинични дисциплини, както и следва да проведат практика от поне 1380 часа и да положат държавни изпити. Обучението е с ОКС Магистър и продължава 5 години и половина в редовна форма. Програмата се предлага в повечето медицински университети като МУ София, МУ Пловдив, МУ Варна. Първото място за обучение по специалността Дентална медицина (Стоматология) е бившият Стоматологичен факултет, сега Факултет по Дентална медицина към Медицински университет на ул. „Георги Софийски “ № 1 в София. Всеки лекар по дентална медицина бива вписан в БЗС (Български зъболекарски съюз), от където получава УИН (Универсален индентификационен номер). Лекарите по дентална медицина имат собствен печат и имат правата да изписват рецепти на равно с останалите лекари и техните предписания следва да бъдат изпълнявани от магистър-фармацевтите.