злонамерен софтуер - изберете пъзел за решаване

Малуер (на английски: malware – malicious и software, други изрази: зловреден софтуер, злонамерен софтуер, опасен софтуер) се използва като събирателен термин за различни видове софтуер, предназначен да повреди, наруши функционирането, открадне, разруши или като цяло да извърши негативни и нелегитимни действия в рамките на компютърни системи. Съществуват различни видове зловреден софтуер, които се различават по начинът, по който проникват в компютърните системи и се разпространяват в тях. Това може да стане чрез програми или файлове, в които е включен зловреден код или скрипт. Други се инсталират, като използват уязвимости в използваната операционна система, мрежовите устройства, антивирусните програми или други програми като уеб браузърите, при което е необходимо потребителят само да посети определена уеб страница. По-голямата част от случаите на инсталиране на зловреден софтуер в компютърните системи се дължи на действия на потребителите, които посещават уеб страници с нелегитимно съдържание, отварят приложения към имейли от непознати податели или свалят файлове от Интернет. Някои от по-често срещаните видове зловреден софтуер са така наречените вируси, червеи, троянски коне, задни врати, ботове, адуер, рууткит, спайуер и други. Щетите, които могат да нанесат, варират от появяване на нежелани рекламни материали по време на сърфиране в Интернет, кражба на лични данни, унищожаване на информация, забавяне или цялостно блокиране на работата на заразената компютърна система. Малуерът не може да нанесе физически щети на компютри или мрежово оборудване, но може да повреди информацията или програмите до степен те да не могат да функционират. Такъв е вирусът Чернобил, който се появява през 1998 година и нанася поражения върху данни от BIOS на компютъра, което прави невъзможно неговото стартиране. Компютърен вирус е опасен софтуер, който се разпространява, като вмъква свои копия и става част от други програми.