замръзване - изберете пъзел за решаване

Замразяване на хранителни продукти - една от най-полезните биологични форми за консервиране на храните. Той позволява максимално задържане на хранителните, диетичните и органолептичните качества на пресните продукти. Този процес включва бързо привеждане на продукта до температура около -30 ° C, последван от съхранение в студени помещения при температура около -20 ° C. Замразяване на месо, риба, яйца, масло, плодове и зеленчуци (замразена храна). Замразяването на хранителни продукти е технологичен процес на пълно или частично превръщане на водата в лед чрез понижаване на температурата на продукта под криоскопичната точка. По време на замръзване се наблюдава изместване на водата към повърхността на продукта поради изместване на топлината. Размерът и разпределението на ледените кристали зависи от скоростта на замразяване на продукта. Бавното замръзване причинява образуването на големи ледени кристали, увреждащи вътрешната структура - храната се уврежда, променяйки своите естетически, хранителни и кулинарни стойности.