заедно - изберете пъзел за решаване

Комплект барабани е комплект от музикални перкусионни инструменти от групата на мембранофонните. Основно използван в рок, поп и джаз музиката. Стандартният комплект барабани се състои от: голям барабан малък барабан два високи и един нисък том-том педален чинел („фус“) „краш“ чинел десен висящ „райд“ чинелИнструменти, които допълнително се включват, са: краш чинел (crash cymbal), сплаш чинел (splash cymbal), китайски чинел (china cymbal), капсулиран чинел, плосък чинел (без кубе), сизъл чинел (sizzle cymbal), суиш чинел (swish cymbal), темпъл блокчета, дървени блокчета (или техния пластмасов вариант джем блокчета), пастирски звънец (cow bell), дайре, рототоми, октобани, тригери (електронни ефекти) и др. Заедно с комплекта вървят също: единичен или двоен педал за големия барабан, хардуер, микрофони и столче за барабаниста. Общоприета практика е под барабаните да се поставя килим за да се избегне изместването им по време на свирене. Днес комплектът барабани се възприема като единен инструмент, макар всъщност да е сбор от различни инструменти. Всеки един от тях има своя собствена история и съществува самостоятелно далеч преди появата на „комплекта“ като такъв, както и след налагането му в музикалната практика. Основната причина за появата на „комплекта“ е джаз-музиката макар в днешно време да се използва почти във всички стилове. В рамките на по-малко от 50 години комплектът претърпява многократни промени и е „жертва“ на иновации, каквито никой инструмент в музикалната история не е имал за толкова кратко време. Най-ранни сведения за появата на „комплекта“ датират от 1800 г.