заден план - изберете пъзел за решаване

Wallpaper - приетата дефиниция на графиката, която е фона на работния плот на операционната система. Терминът може да се отнася и за графика, украсяваща дисплея на мобилно устройство. Фонът на работния плот може да бъде всеки графичен файл във формат, поддържан от операционната система, също и файл, съдържащ анимация (GIF), но най-често използваният формат е JPEG поради относително малкия размер на файла и сравнително доброто качество на графичните файлове, съдържащи снимки. Ако изключите тапета, фона на работния плот обикновено се заменя с плътен цвят или модел.