забравен - изберете пъзел за решаване

Forgotten Realms - фантастичен свят, създаден за ролевата игра Dungeons & Dragons от Ед Гринууд. Забравените земи засега са най-големият и най-популярният свят (настройка) в тази игра. Създадени са четири издания от този свят. Първото издание е създадено по време на първото издание AD&D (1986). Втората и третата (1991/1994) е създадена по време на преиздаването на AD&D и досега е може би най-развитата по отношение на детайлите (и броя на допълненията) фентъзи свят, достъпен за (A) D&D играчите. Настоящото (четвърто) издание е създадено за нуждите на третото издание на D&D. Светът на забравените царства е свързан главно с неговия централен и най-точно описан континент Фаерун, разположен на планетата Абеир-Торил, наричан понякога Торил. Второто издание също отдели много място за обсъждане на други континенти по света. Западно от Фаерун е континент, наречен Мазтика. На този континент живеят племена с културно и цивилизационно развитие, подобни на нашите земни индианци от Южна и Централна Америка преди откриването на Америка. На юг, отвъд безкрайните океани, се намира Захара (известна с друга среда за научноизследователска и развойна дейност - Al-Quadim).