жив плет - изберете пъзел за решаване

Живият плет е ограда от храсти и/или дървета засадени близо едно до друго. Както при изкуствените огради, живите плетове изпълняват една или няколко от следните функции: възпрепятстване на преминаването; намаляване на силата на вятъра; ограничаване на видимостта; означаване на границите на дадена територия; декорация.