жив - изберете пъзел за решаване

Жив двигател - човек или животно като източник на задвижване. Името в момента се използва много рядко. В миналото, главно в сравнителни сравнения с други видове двигатели и задвижвания на машини, например конски трактор. Няма в настоящите класификации на двигателите. Още през 1850 г. 94% от дизеловата енергия идва от животни и хора, а през 1950 г. само 4%. Най-важните параметри бяха средната им мощност през деня и моменталната мощност. Мощността на коня в отбора съответства на силовата единица: конски сили и конна пара. Мощността, получена от човек или животно, зависи от начина, по който се използва, напр. Предполага се, че 720 кг живо тегло са необходими за получаване на 1 HP от протектора.