екран - изберете пъзел за решаване

Сензорният екран (на английски: touchscreen /тъчскрийн/) е периферно устройство – дисплей, който реагира на докосване. Така сензорният екран играе роля едновременно на входно и на изходно устройство и дава възможност на потребителя да взаимодейства директно с обектите, изобразени на него. Освен пръстите си, потребителят може да използва и писалка за въвеждане на данни. Сензорни екрани, които могат да регистрират едновременно няколко отделни докосвания, се наричат мултисензорни екрани (на английски: multi-touch display). Сензорният екран позволява на потребителя, който го използва директно да взаимодейства с това, което се показва, а не да използва мишка, тъчпад, или някакво друго междинно устройство. Сензорните екрани са все по-често срещани в различни устройства като например в конзолите за игри, персоналните компютри, таблет и смартфоните. Те също така играят важна роля при проектирането на цифровите уреди – например в персоналните цифрови помощници (PDA), GPS навигационните устройства и мобилните телефони. При мобилните устройства се срещат няколко вида сензорни дисплеи. Те се делят на резистивни, капацитет|капацитивни и проекционно капацитивни дисплеи. Резистивните дисплеи много лесно могат да се повредят вследствие на натиска, който се използва при тях.