дължина - изберете пъзел за решаване

Дължина на вълната, още наричана период, във физиката е разстоянието между последователни точки на дадена вълна с еднаква фаза. Обикновено се означава с гръцката буква λ (ламбда). В практиката са познати следните видове електромагнитни вълни: радиовълни, микровълни, видима светлина, ултравиолетови и инфрачервени лъчи, рентгенови и гама лъчи, както и механични вълни: звукови вълни, водни вълни и други. При електромагнитните вълни разделението на видове се прави точно според дължината на вълната или според честотата. Тези два критерия са еквивалентни, защото между дължина на вълната и честота съществува взаимовръзка: λ = v w ν , {\displaystyle \lambda ={\frac {v_{w}}{\nu }},} , където v w {\displaystyle v_{w}} е скоростта на разпространение на вълната (механична или електромагнитна), а ν е честотата.Така например, човешкото ухо възприема звуковите вълни с честоти от 20 Hz до 20 kHz, което съответства на вълна с дължина от 15 m до 15 mm. Видимата светлина, възприемана от хората, има различни цветове – от около 750 nm (червено) до 400 nm (виолетово) – това съответства на честоти от 400 до 750 THz. Скоростта на електромагнитните вълни във вакуум е универсална физическа константа – с = 299 792 458 m/s, откъдето и съвременното определение за метър е разстоянието, изминато от светлината за 1/299 792 458 s. Скоростта на звуковите вълни във въздуха е 344 m/s (1238 km/h).