друг - изберете пъзел за решаване

Индуизмът силно повлия на съседните религии от самото му начало. Тези влияния обикновено са от взаимно взаимодействие. Индуизмът произлиза от джинизма, будизма, адживиките, сикхизма и няколко други религии, които по различни причини не се считат изцяло за индуистки. Първите двама са основани от индусите и имат много общи неща с индуизма: вяра в кармата, прераждане, стремеж към освобождение и подобна етика (но не е идентична; например, джинската етика е по-строга). Случвало се е дори те да се смятат за клонове на индуизма. Те обаче не се основават на Ведите (или други индуистки писания), което означава, че те не могат да бъдат индуистки култове. Освен това те разпознават други светци и нямат индуистки деви. Адживиките обаче се отделят от джайнизма (в първите години на тази религия - по време на живота на нейния основател - Махавира) и те проповядват фатализъм, вярвайки, че всяка душа ще постигне просветление независимо от делата, което е в противоречие с учението на индуизма (и джайнизма). Някои индуистки и индуистки деви (напр.