детство - изберете пъзел за решаване

Детството - един от периодите на развитие в човешкия живот. Човешкият индивид през този период се нарича дете. Точните граници на този период са трудни за определяне, тъй като преходът от детството към зряла възраст е много бавен и няма бързи промени, които биха могли да представляват граница. Според S. Baley, детството е периодът от първата година от живота до около 14. [бележка под линия] Тогава паметта на детето се подобрява, той започва да изпитва желание да се свърже с връстниците си. Тя има голямо желание да изследва света, което задава постоянни въпроси. Той придобива различни умения, които ще му трябват по-късно в живота. По това време се оформя характера и личността на детето. Разделението на периоди и подпериоди е известно: ранна детска възраст: poniemowlęcy, Предучилищна. późnodziecięcy: wczesnoszkolny, пубертета.След тези етапи на развитие започва юношеският период. Детството обикновено се свързва с радост, щастие и забавление, но не винаги трябва да е така.