детско изкуство - изберете пъзел за решаване

До три пъти изкуство - телевизионна развлекателна програма, излъчвана през 1988-1994 г. по втората програма на Полската телевизия, в събота рано следобед (около 15:00 часа). В екипа се бориха два екипа от възрастни участници, чиито членове се опитаха да разрешат понякога сложните гатанки, зададени от децата. На записа, възпроизведен от лентата, младите герои разговаряха за предметите, явленията, хората, посочени от тях, тъй като бяха формулирани от няколко деца, някои твърдения бяха взаимно изключващи се, което направи забавлението по-привлекателно. Задачата на възрастните герои беше да гадаят възможно най-бързо за какво говорят децата. Имайки проблеми с това, те могат да поискат допълнителни прегледи на страници (следователно заглавието до три пъти на играта). Програмата беше обогатена с детски песни, излъчвани по време на почивката, изпълнявани от ценени млади и възрастни, полски и чуждестранни артисти (включително един от последните записи в телевизионния канал на хор Piccolo Coro dell’Antoniano).