дейности - изберете пъзел за решаване

Семинарът е форма на обучение, обикновено провеждана в университет. Участниците (студентите) са на малки групи. От тях се иска да участват активно в учебния процес. Те често трябва да пишат кратки теми и да ги представят в класа. Участниците не би следвало да са начинаещи. Думата „семинар“ (на руски: семинар, на немски, английски: seminar) идва от латинската дума „seminarium“, която означава „разсадник“. друга дума от латински „semen“ означава „семе“.