гръбначен - изберете пъзел за решаване

Гръбначните (Vertebrata) са подтип вторичноустни животни, включващи около 70 хил. вида хордови организми. Детайлната класификация на подтип Гръбначни (Vertebrata), който е включен в тип Хордови (Hordeata) включва: надклас Риби (Pisces), с три класа: клас Кръглоустни (Cyclostomata) (още наричани Безчелюстни (Agnatha). Те включват два подкласа: подклас Миноги подклас Миксини клас Хрущялни риби (Chondrichthyes) – тук се отнасят два подкласа: подклас Скатове – електрически скат, електрическо торпедо, морска лисица, морска котка и други; подклас Същински акули – тигрова акула, акула чук, бяла акула и други. клас Костни риби (Osteichthyes) – те се подразделят на два подкласа: подклас Ръкоперки – отнасят се риби, които освен с хриле дишат и с други дихателни органи (плавателен мехур или бял дроб). Представители са: латимерия, неоцератодус, протоптерус, липидосирени и други. подклас Лъчеперки – отнясят се няколко разреда разред Есетрови риби (Acipenseriae) – тук се отнасят видове като руска есетра, чига, пъструга, моруна и други преходни риби; разред Селдови – най-просто устроените същински костни риби. Видове тук са цаца (копърка, трицона, шпрот), селда, херинга, черноморска скумрия, сафрид, меджит, карагьоз, паламуд и други. разред Пъстървови – балканска пъстърва, дъгова пъстърва, сьомга сивен и други. разред Змиоркови – европейска змиорка, преходни риби.