грижи за зрението - изберете пъзел за решаване

Общество за грижа за слепи - сдружение със статут на организация в обществена полза, която има за цел да осигури на незрящите и слепите цялостна грижа за задоволяване на техните образователни, образователни, рехабилитационни, социални и религиозни нужди. Дружеството управлява Завода за слепи в Ласки. Идеята за създаване на асоциация, която да помага на незрящи хора, беше предложена от слепата графиня Рожа Чачка, варшавският офталмолог д-р Болеслав Ришард Гепнер. Първата среща по този въпрос се състоя на 19 ноември 1908 г. в двореца Чацки във Варшава на ул. Nowozielna 49. Уставът на бъдещата организация е установен през 1910 г. от адвокат и политически активист, тогава слепият, Станислав Буковецки. През октомври тази година беше подадено заявление за сдружението под наименованието „Общество за защита на слепите в Кралство Полша“ до Управлението за управление на сдруженията на царя във Варшава. Обществото е вписано в регистъра на сдруженията на 11 май 1911 г. под номер 281. Учредителите са: Róża Maria hr. Чачка, Болеслав Ришард Гепнер - офталмолог, Антони Гурски - собственик на земя, Wanda z Badenich hr.