градски дизайн - изберете пъзел за решаване

Градски парк - обществено организирано градско зелено пространство, което изпълнява развлекателни и развлекателни функции, а понякога и спортни или други. Обикновено заема по-голяма площ и изпълнява по-сложни функции от градската градина. В парка има пешеходни пътеки и маршрути (обикновено павирани или павирани). В него има и малки архитектурни обекти: кошчета за отпадъци, пейки, фенери, често паметници, детски площадки и тоалетни, понякога фонтани, беседки, амфитеатри. Някои паркови комплекси имат статут на природни паметници или паметници. Градските паркове са заместител на гората. Най-типичните растения там са дърветата, между другото дребнолистната липа, дръвчетата и седалката дъб, кестен и клен. Парковете също са местообитание на животни, главно птици и дребни бозайници. Историята на градските паркове датира от средата на XVII век. По това време в немски и френски градове започват да се създават достъпни за обществеността алеи (Berlin Großer Tiergarten, 1649), които през следващия век се превръщат в неразделна част от всеки голям градски комплекс.