гориста местност - изберете пъзел за решаване

Масивите Dzikowiec и Lesista Wielka - планинска верига в Централните Судети в северозападната част на Каменните планини. Каменните планини включват: Lesista и Dzikowiec Wielki. Във връзка с последните два елемента имаше разлика в имената. Някои специалисти смятат двете ленти за отделни в името на единицата. Други обаче отделят масива Dzikowiec и Lesista, който е разделен на две части, а именно диапазоните Lesista и Dzikowiec. Масивът Dzikowiec и Lesista Wielka е разположен изцяло в ландшафтен парк Wałbrzych Sudetes, на юг от Boguszów-Gorce. От изток дълбоката долина на дефилето Ścinawka е отделена от масива Stożek, от юг граничи с депресията Mieroszów, от североизток долината Kuźnicka отделя масива от Wałbrzyskie планина, а от запад разделя Grzędzki Potok от хълмовете: Czeszeszwwski На изток от долината на Grzędzki Potok започва големите, покрити с гъсти гори от гористата верига, която пада на север по стръмна стена на масива Dzikowiec към Boguszów-Gorce. Това е силно издълбан масив от порфир с интересна геоложка структура. Масивът е западната част на Каменните планини и почти изцяло, залесен от долната планинска гора (600-800 m a.s.l.).