голям - изберете пъзел за решаване

Великото литовско княжество (на литовски: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė; на рутенски: Великое князство Литовъское; на полски: Wielkie Księstwo Litewskie) е историческа държава в Източна Европа, съществувала от 13 век до 1795 г. В официалните документи на Великото литовско княжество се използват различни езици, в зависимост от историческия период и тяхното предназначение. Това са литовски, рутенски, полски и в по-малка степен, главно за дипломатически цели – латински и немски. Създадена от литовците през втората половина на 12 век, тя присъединява обширни територии от разпадналата се Киевска Рус. При най-голямото си разрастване през 15 век тя включва днешните Литва, Беларус, Приднестровието и части от Полша, Украйна и Русия. През 1386 г. Великото литовско княжество влиза в лична уния с Кралство Полша, която с известни прекъсвания съществува до края на 18 век. През 1569 г. влиза в състава на Жечпосполита. Официален език е източнославянският рутенски език (близък до беларуски език и украински език), като в кореспонденцията с европейските страни се използва латински.