година - изберете пъзел за решаване

Година е орбиталният период от време на Земята, движеща се около Слънцето. За наблюдател на Земята това съответства на периода, необходим на Слънцето, за да завърши 1 обиколка през зодиака по протежение на еклиптиката. Съществуват различни видове години за различни видове нужди. В астрономията широко се използват сидерична и тропическа година. Сидеричната е единица за време, определена като 365.256363 дни., а тропическата е средният интервал от време между 2 последователни преминавания на Слънцето през пролетната равноденствена точка. Поради факта, че параметрите на орбитата на Земята и ориентацията на оста на въртене спрямо еклиптиката бавно се променят с течение на времето, определенията за година се отличават едно от друго. Ситуацията се усложнява, ако определението се обвърже с денонощното въртене на Земята относно Слънцето (слънчев календар), или на взаимното положение на Слънцето и Луната спрямо Земята (лунно-слънчев календар). Тъй като периодът на въртене на Земята около Слънцето, средният период на осевото въртене на Земята спрямо Слънцето и периодите на въртене на Луната около Земята не се отнасят едни към други в точни пропорции, във всички съществуващи календари е необходимо да се въведат определени изменения (високосни дни, допълнителни месеци и т.н.), за поддържане на съизмеримост на единиците за измерване на времето, основани на природните астрономически цикли (година, лунен месец и слънчево денонощие). Звездната година или сидерична година на Земята се равнява на 365.256363 дни (365 дни 6 часа 9 минути 9 секунди) (епоха J2000,0). Това е промеждутъкът от време, в течение на който някое небесно тяло-спътник извършва пълен оборот около главното тяло по отношение на звездите.