герой - изберете пъзел за решаване

Герой в общия смисъл е личност, която в поведението си проявява изключителни качества и способности. Понятието „герой“ има оценъчен смисъл и се дава на хора, които действат не в своя полза, а в полза на обществото. По-частно разбиране за герой в този смисъл е „национален герой“. В художествен контекст, например в литературата или оперната музика, „герой“ се нарича всяко лице, вземащо участие в действие и играещо определена роля. Както в общественото виждане на думата в изкуството също може да се влага оценъчен смисъл – „положителен герой“ или „отрицателен герой“. В Древна Гърция съществуват свидетелства за култ към героите. В древногръцката митология и епос героят фигурира наравно с боговете, но се различава от тях по това, че е смъртен. Опитите на героя или неговите родители той да получи безсмъртие са един от устойчивите сюжети в митовете. Например Тетида се опитва да закали Ахил с огън, а Деметра – Демофонт. Обожествени герои, които са успели да получат безсмъртие, са: Херкулес Асклепий ПолидевкПовечето от героите са войни, които се борят с древни чудовища или един с друг, като сред тях се отличава Херкулес.