герои - изберете пъзел за решаване

Герой (на гръцки ἥρως „герой“) - в гръцката митология фигура, родена от обединението на човек и бог. Героите са имали изключителни способности, като голяма сила, умелост или други качества. Те бяха доказателство за навлизането в света на боговете и хората. Според гръцките вярвания боговете често идвали на земята и се намесвали в човешките дела. Случило се жителите на Олимп да се влюбват в смъртни и те раждали деца с божествени способности. Имало е и случаи, когато богинята е била майка на героя, а баща му - смъртен. Израснаха като герои, наречени герои. Гърците също приписват този произход на основателите на града и законодателите, които са били исторически вестители. В момента това понятие се използва в по-широк образен смисъл.