врата - изберете пъзел за решаване

Врати Гнезно (на латински Porta Regia, Royal Doors; Porta Aurea, Golden Doors) - уникален паметник на романското леярно изкуство, направен по време на управлението на княз Мешко III Старият през 12 век (точното време и място на създаване не са известни). Вграден във вътрешния портал на верандата на базиликата на южния примат в Гнезно. Те изобразяват биографията на Св. Адалберт. Вратата е направена за романска сграда, осветена през 1097г. Преместени в катедралата на Ярослав Скотницки, от края на четиринадесети до осемнадесети век те се намираха на врата, водеща към източната педя на южната нефа. След 1784 г. те са седнали на входа на западната педя на южната нефа, в задника на класицистичния портал. От XVII в. Източниците използват алтернативни имена за вратата на Гнезно - Porta regia (1608), Porta aurea (1611), Porta aenea (1616). Местните традиции приписват основата на Bolesław Krzywousty, но по-късни изследвания потвърждават по-късната дата, вероятно между 1175 и 1200.