воден път - изберете пъзел за решаване

Комуникационна артерия (на гръцки αρτηρία, ‘артерия’) - важен комуникационен път - земя или вода - свързващи градове или градски квартали. Обикновено това е главният път, подходящ за интензивен трафик, обикновено с кръстовища без сблъсък, не обслужващ местния трафик. Примери за комуникационни артерии: магистрала, експресен път, двоен път.