влажни зони - изберете пъзел за решаване

Световният ден на влажните зони, също: Световният ден на влажните зони, Световният ден на влажните зони, Международният ден на влажните зони, Световният ден на влажните зони - празник, който се отбелязва на 2 февруари. Датата отбелязва подписването на Рамсарската конвенция на 2 февруари 1971 г. Чества се от 1997 г. Понякога в допълнение се организират чествания на Световната седмица на влажните зони. Денят се организира в над 95 държави от естествени неправителствени организации, правителствени агенции и институции. В Полша те са например национални паркове, регионални управителни съвети за управление на води, Национален фонд за опазване на околната среда и управление на водите, университети и различни организации (включително Център за защита на влажните зони, WWF Polska). По време на Деня на влажните зони (или седмицата) се организират конференции, образователни пътувания, състезания, излъчвания в медиите и понякога стартират нови програми за опазване или създават нови защитени територии.