висок - изберете пъзел за решаване

Wysoki Kamień (на немски: Hochstein im Isergebirge, 1058 м) - връх в Западните Судети, разположен във Високия хребет (планините Джизера), точно над Шклярска Порба. От върха се открива панорама на Гигантските планини, планините Джизера, планините Качавски и Рудави Яновицки. На билото, което тече на запад от главния връх нагоре до прохода Роздроже край Звалиско, има три изключителни скалисти кота 1050 (Голям висок камък), 1025 Завалидрога и 1023 (безименни). Червената пътека върви по това било. Високият каменен масив е разположен в блока Карноноше-Джизера, в зоната на гранитоиден контакт на масива Карконоше и метаморфния Джизера. Билото е изградено от устойчиви на атмосферни влияния роговици, които образуват скали на върха. Южните склонове образуват карбонови порфирови гранити, северните склонове са стари палеозойски метаморфни скали - гнайси и слюдни плочи. През 1837 г. шафгоцките, които са собственици на тези райони, построяват хижата Хохщайнбауд на върха, като една от първите в Судетите, по това време семейството издига и подслон над Снежните котли. През 1875 г. е построена наблюдателна кула, но още през 1882 г. сградата на хостела изгаря.