басейн - изберете пъзел за решаване

Океански басейн (дълбочина) - форма на океанско дъно, огромни вдлъбнатини в кората, простиращи се под шелфа и континенталните склонове. Те се простират на дълбочина от 3000 м до 6000 м и заемат 50% от земната повърхност (около 70% от океанското дъно). В миналото се смяташе, че скулптурата на океанските басейни представлява леко разнообразна, плоска повърхност. Изследванията обаче показват, че дъното на океаните е силно разнообразно, както и сухопътните повърхности. От него растат множество подводни планини, а средноокеанските хребети се простират на хиляди километри и приличат на големи планински вериги на сушата. На места върховете се издигат над водната повърхност, създавайки острови или островни архипелази форми на океанското дъно.