банда - изберете пъзел за решаване

Музикална група (или музикален ансамбъл) е група от двама или повече вокално-инструментални изпълнители на музика. Според броя изпълнители могат да се определят следните групи: дует (или дуо) – двама; трио – трима; квартет – четирима; квинтет – петима; секстет – шестима; септет – седмина; октет – осмина; нонет – деветима.По-големите музикални групи се наричат: оркестър – музикална група, която изпълнява инструментална музика и не включва певец. хор – музикална група от певци-хористи, които пеят едновременно.Термините бенд или банда също се използват за музикални групи.