багажник - изберете пъзел за решаване

В ботаниката, ствол е стеблото и основната дървена ос на дървото. Той играе важна роля в идентифицирането на дърветата и може да се различава много от долната до горната си част, в зависимост от вида. Стволът е най-важната част на дървото за производството на дървесина. Стволове имат както дървесните видове, така и някои растения без дървесина. При всички растения стволовете се удебеляват с течение на времето вследствие вторичен растеж. Стволовете могат да са уязвими към увреждания, включително и към слънчеви изгаряния. Обикновено, ствол, който е бил отсечен, се нарича дънер. Също така, под дънер често се има предвид паднал и изкоренен ствол. Пън се нарича частта от ствола, останала в земята, след като дървото е паднало. Стволът е съставен от пет основни части: кора, вътрешна кора, камбий, беловина и сърцевина.