архитект - изберете пъзел за решаване

Архитект е някой, който планира, проектира и прави преглед на строителството на сгради. Да практикуваш архитектура означава да проектира сгради и пространството в рамките на местата около сградите, които имат за основна цел човешкото обитаване и използване. Етимологически думата архитект произлиза от латински architectus, която произлиза от гръцката (arkhi-, началник + tekton, строител), т.е. главен строител. Решенията на архитекта оказват влияние на обществената сигурност и затова архитектите трябва да преминат специализирано обучение, състоящо се от висше образование и практически стаж, за да получат лиценз за практикуване на архитектура. Практически, технически и академични изисквания варират в зависимост от компетентността (виж по-долу). Термините за архитект и архитектура се използват също и в дисциплините: ландшафтната архитектура, корабна архитектура, а често и в информационните технологии (например мрежови архитект или софтуерен архитект). В повечето юрисдикции, професионалната и търговска употреба на думата „архитект“ и „ландшафтен архитект“ са защитени от закона. През Античността и Средните векове архитектурното проектиране и строителство се извършвало от занаятчии като зидари и дърводелци, по онова време, издигайки се до ролята на майстор-строител. До съвременната епоха не е имало ясно разграничение между архитект и инженер.