арка - изберете пъзел за решаване

Тази статия е за оръжието. За принадлежността към струнните инструменти вижте лък (музика). Лъкът е оръжие, предназначено за изстрелване на стрела. Исторически лъкът предхожда писаната история и е характерен за повечето култури. Стрелба с лък е изкуството, умението и практиката на употребата му. Смята се, че лъкът като оръжие се появява през мезолита (VІІІ хил. пр. Хр.). Скалните рисунки (петроглифи) и находките на остриета за стрели от тази епоха очертават историческата граница на появата на лъка. Най-старият лък е открит в блатото Холмегаард в Дания и е датиран около VІ хил.