америка - изберете пъзел за решаване

Америка е географски регион, обхващащ континентите Северна и Южна Америка и прилежащите към тях острови. Той заема 8,3% от общата повърхност на Земята, 28,4% от повърхността на сушата и има 13,5% от населението (около 900 милиона души). Името си континентът носи от откривателя си Америго Веспучи. Участник в I испанска (1499 – 1500) и I португалска (1501 – 1502) експедиция край бреговете на днешна Южна Америка, той пръв изказва предположение, че тези земи са нов континент, а не част от Азия. През 1507 германският картограф Мартин Валдзеемюлер в „Увод в космографията“ нарича на негово име новооткрития континент. Оттогава континентът носи това име, като впоследствие с напредване на географските открития и картографията той се разделя на две – Северна и Южна Америка. Предколумбовата ера е историята на Америка до идването на Христофор Колумб и първите европейци. Този период се занимава с изучаването само на историята на населяващите континента индианци, които поселили материка прониквайки на него през територията на днешния Берингов проток някъде около 30 – 20 хил. години пр. Хр.