автор - изберете пъзел за решаване

Под автор най-често се разбира човек, благодарение на чийто творчески труд е създадено едно литературно произведение. В най-общия смисъл, автор е човек, който е създал и публикувал книга или друг вид текст, при това не непременно литературни. Използва се за обозначаване на принос при създаването на нещо оригинално и различно от литературна творба в други области на знанието като например в техниката, в медицината, в социологията, при оригинални теоретични изследвания и хипотези и др. Автор е човек, който пише книги и всякакви други истории. Той създава смешни, нормални, весели и тъжни приказки. Има и още видове автори например: писател, поет и т.н. Авторът не пише само детски книги ами и научни доклади, учебници и т.н. Добрият автор не трябва да се разсейва. Някои хора много ама много обичат да пишат истории и затова стават професионални автори. Авторът на музиката се нарича композитор.