Удължена игра - изберете пъзел за решаване

Обогатена реалност (на английски: Augmented reality) е област в информатиката, занимаваща се с комбиниране на данни от реалния свят с компютърно генерирани данни. Повечето изследвания в тази област се концентрират върху цифровата обработка на видео-поток и добавянето на компютърно-генерирана графика. Реализирането на проекти в тази област включва следене на движение и конструиране на контролирана среда, съдържаща сензори и афектори. Определението на Роналд Азума е едно от по-насочените описания. То покрива подмножество от оригиналните идеи на добавената реалност, но достига до представящо цялата област на добавената реалност. Според Азума тя представлява среда, която включва виртуална реалност и елементи от реалния свят. Например, потребител може да носи прозрачни очила, през които да вижда както реалния свят, така и изображения, генерирани от компютър и проектирани върху картината на околния свят.