Сигурност на браузъра - изберете пъзел за решаване

Затворен, патентован, патентован софтуер - софтуер, предмет на ограничения за използване, копиране или модификация, обикновено разпространяван в двоичен вид, без изходен код. Концепцията, противоположна на софтуера с отворен код или безплатен софтуер. Те често също неправилно се наричат ​​"търговски софтуер", въпреки че и двата патентовани софтуера могат да се предлагат безплатно, а софтуерът FLOSS може да се продава. Собственият софтуер обикновено се продава от лица / лица, упълномощени от производителя, въпреки че той също е широко достъпен и безплатен, например за намиране на получатели на реклами (например месинджъри, браузъри). Типичен доставчик на затворен софтуер са търговските субекти, фокусирани върху продажбата на софтуер, а не върху услугите, използващи този софтуер. Пример е Microsoft, който продава милиони копия на лицензи за използване на своя софтуер и много рядко предоставя някой от източниците си на разположение. Затвореният софтуер може да се продава като търговски софтуер или да се предлага безплатно като безплатен.