Изобразителни изкуст - изберете пъзел за решаване

Пластичните изкуства са дял в изкуството, обхващащ като понятие: архитектурата приложното изкуство декоративното изкуство, дизайна неконвенционалните форми на обемно изобразително изкуство (като например „опаковането“ на архитектурни обекти)Разграничението на изкуствата на изящни и пластични се установява окончателно в средата на 18 век.