Едър план - изберете пъзел за решаване

Затворете или един от близките филмови серии. Човешко лице или друг предмет заема по-голямата част от кадъра. Показва състоянието на духа и емоциите на героя. Дейвид У. Грифит дълго се смяташе за изобретател на сближаването. във филмите „За любовта на златото и раждането на една нация“ обаче по-рано се появи сближаване в работата на Джордж Алберт Смит, който ги използва в лупата на баба в Училището за изящни изкуства. Филмов комплект. В: Марек Хендриковски: Речник на термините на филма. Познан: Ars Nowa, 1994. Jerzy Płażewski: Език на филма.